Disclaimer

Disclaimer

Styropor Products
Handelsweg 50
6114 BR Susteren
Nederland
T.: +31 (0)46 426 49 75
E.: info@styroporproducts.com

Kamer van Koophandel        : 67757332
BTW nummer                : NL 857 163 139 B01

Styropor Products (Kamer van Koophandel: 67757332) verleent u hierbij toegang tot styroporproducts.com en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Styropor Products behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Styropor Products spant zich in om de inhoud van styroporproducts.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op styroporproducts.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Styropor Products.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op styroporproducts.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Styropor Products. Voor op styroporproducts.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Styropor Products nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Styropor Products.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Styropor Products, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Weergeven foto’s van bedrijfslogo’s zijn van eindproducten in opdracht van door ons geproduceerd. Styropor Products is niet verantwoordelijk  inzake het Intellectuele Eigendom. De opdrachtgever is verantwoordelijk en dient in het bezit te zijn van toestemming het intellect eigendom te mogen gebruiken. Deze verantwoordelijkheid van toestemming staat ook ten alle tijden op de offerte als op de factuur.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
Ontvang de juiste deals voor uw locatie; Selecteer uw land