Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen
1.a        Alvorens een definitieve bestelling te plaatsen verzoeken wij u duidelijk kennis te nemen van onze algemene voorwaarden. Bij het plaatsen van een bestelling accepteert u de hieronder weergegeven algemene voorwaarden.
1.b           Waar in deze voorwaarden verwezen wordt naar "werkdagen" in wordt bedoeld maandag tot en met vrijdag. Zaterdag en zondag worden niet beschouwd als werkdagen.

2. Definities
2.a        "Website" betekent de website of ieder ander URL adres alwaar deze site wordt weergegeven en die eigendom is van en wordt geëxploiteerd door Styropor Products; "wij" of "ons" betekent Styropor Products Nederland, "Voorwaarden" betekent deze voorwaarden; "Product" betekent een product weergegeven voor de verkoop op de Website; "Productbeschrijving" betekent het deel van de website waar de informatie met betrekking tot het individuele Product is weergegeven; "Prijs"betekent de prijs waarvoor een product te koop wordt aangeboden; bij: "Gebruiker" wordt bedoeld diegene die gebruik maakt van de website; "Persoonlijke Informatie" zijn de gegevens die u op en of tijdens de registratie en of bestelling aan ons doorgeeft; "Cookies": zijn kleine tekstbestanden die onze website op de harde schijf van uw computer achterlaat om informatie over uw inkopen op te slaan en om uw computer te identificeren; "Ontvangst bevestigings e-mail" e-mailen wij u om te bevestigen dat uw order in goede orde is ontvangen, "U" betekent de gebruiker van deze website.

3. Website Toegang
3.a        U krijgt toegang tot deze website volgens onze algemene voorwaarden, alle geplaatste bestellingen doet u met overeenstemming van deze algemene voorwaarden. Wij zullen ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de beschikbaarheid van de website ononderbroken is en dat transmissies vrij van fouten zijn. Echter, vanwege de aard van internet, kan dit niet worden gegarandeerd. We kunnen de toegang tot deze website tijdelijk beperken of opschorten ten behoeve van onderhoud of de introductie van nieuwe producten en of diensten.

4. Toegang van buiten Nederland
4.a        Wij bieden onze producten en diensten wereldwijd aan. I.v.m. lokale wetgeving kan het in sommige landen zijn dat beschikbare producten niet toegestaan zijn cq niet verkocht mogen worden. Kopers zijn verantwoordelijk voor de naleving van deze lokale wetten.

5. Registratie
5.a        U garandeert dat de persoonlijke informatie wanneer u zich registreert als klant juist en compleet zijn, Indien veranderingen hierin ontstaan zult u ons onmiddellijk per e-mail, telefonisch of via brief op de hoogte hiervan brengen.

6. Onze Overeenkomst
6.a        Wanneer u een bestelling bij ons plaats, sturen wij u een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw bestelling ("Order Ontvangstbevestiging email"). Uw opdracht vertegenwoordigt een aanbod aan ons om een of meerdere producten, door ons aangeboden, naar u te versturen. De acceptatie hiervan zal voltooid zijn op het moment dat wij deze ontvangstbevestigings email naar u verstuurd heeft. Contrleer uw spam mailbox indien deze bevestiging niet binnen 15 munuten heeft ontvangen.
6.b        Alleen producten op deze orderbevestigings email maken deel uit van de overeenkomst.

7. Onze Contactgegevens
7.a        Heeft u opmerkingen of vragen kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen met ons team.
7.b        Styropor Products is een BTW-geregistreerd bedrijf in Nederland: NL 857.163.139 B01, Kamer van Koophandel Nederland nummer: 67757332
7.c        Onder Styropor Products vallen de volgende geregistreerde handelsnamen: Styropor Products, Piepschuimballen.nl, Piepschuimletterproducent.nl, Taartdummies.nl, Tortendummie.de, Piepschuimdecoraties.nl

8. Leveringsbeleid
8.a        Wij streven ernaar om zo snel mogelijk te leveren. Normaal gesproken zal verzending binnen enkele werkdagen plaatsvinden.
       Wij verzoeken u echter rekening te houden met een ruimere levertijd. Indien producten gesneden moeten worden of er zijn veel aanvragen kan de levertijd oplopen.
       Wij versturen uw bestelling echter binnen 5 werkdagen. Mocht dit niet lukken zullen wij contact met u opnemen.
8.b        Als er problemen zijn met een bestelling, wordt u gecontacteerd door een van onze medewerkers.

9. Verzendkosten
9.a        Bestellingen worden verzonden door een internationaal transportbedrijf.
9.b        Verzendkosten zijn gebaseerd op het volume van uw bestelling.
9.c        Verzendkosten naar het buitenland zullen worden berekend tegen kostprijs. Plaats uw bestelling online op www.styroporproducts.com waar uw verzendkosten automatisch worden berekend tot vormen die niet groter zijn dan 80 x 80 cm. Bij bestelde vormen die groter zijn dan 80 x 80 cm ontvangt u van ons een vrijblijvende prijsopgave voor de verzendkosten.
9.d        Indien goederen verloren gaan of beschadigd raken tijdens het transport zullen wij ofwel vervanging van goederen sturen, of bieden u een volledige terugbetaling, inclusief verzendkosten. Bij schade aan uw bestelling moet u dit binnen zeven dagen na ontvangst bij ons melden. Deelt u dit later aan ons mede dan vervalt vervanging dan wel vergoeding van de gelede schade.
9.e        Indien uw pakket bij een parcelshop wordt afgeleverd [omdat niemand het pakket in ontvangst kon nemen] dient u deze tijdig af te halen (meestal binnen 10 werkdagen). Bij niet tijdig afhalen van uw pakket zal deze naar ons retour gestuurd worden. Indien wij uwpakket nogmaals moeten versturen zullen wij u vooraf verzendkosten in rekening brengen.

10. Producten, Productbeschrijvingen & prijzen
10.a        Hoewel wij ons best doen om voldoende voorraad op peil te houden, kunnen wij geen garanties geven over beschikbaarheid van de voorraad te allen tijde.
10.b        Wij geven alle aandacht aan de juiste weergave van de productbeschrijvingen. Echter bestaat altijd de mogelijkheid dat er materiële fouten in de beschrijving van de producten of hun prijzen zijn zoals geadverteerd in deze catalogus. De gegevens omtrent volumeberekening en afmetingen zijn slechts bij benadering.
10.c        Voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, verwerpen wij alle garanties, bewust of onbewust, met betrekking tot de nauwkeurigheid van de weergegeven informatie van de materialen in deze catalogus. Styropor Products kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit het gebruik van informatie van de producten in deze catalogus.

11. Betalingen
11.a        Na afloop van het bestelproces kunt u uw betaling doen. Bij uw bestelling ontvangt u de factuur. Er worden geen goederen verzonden voordat de betaling is ontvangen. Wij zullen direct contact met u opnemen indien er problemen zijn met de betaling.
11.b        Wij accepteren geen cheques en/of contante betaling bij het afhalen van uw bestelling.
11.c        Restituties zullen in overleg met u op uw rekening teruggestort worden.
11.d        Speciaal opdrachten worden geproduceerd nadat uw betaling is bijgeschreven op onze bankrekening. Indien de productie eerder start dan dient de opdrachtgever de factuur te voldoen zodra deze ontvangen wordt.
       Het niet naleven van de betalingstermijn geeft ons het recht deze na 2 weken te verhogen met 25% met een minimumbedrag van € 100,00.

12. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)
12.a        Weergegeven prijzen zijn inclusief BTW.
12.b        Wij behouden ons het recht om aanpassingen door te voeren en prijzen aan te passen bij bijvoorbeeld verandering in het BTW-tarief. Houdt u er rekening mee dat orders van buiten de Europese EU-zone zijn vrijgesteld van Belasting Toegevoegde Waarde (BTW). Bestelt u van buiten deze zone zal BTW worden afgetrokken van uw totale bestelling. Dit geld uitsluitend voor bedrijven en niet voor individuen! Om hiervoor in aanmerking te komen dient het BTW nummer te corresponderen met de bedrijfsnaam.
12.c        Bedrijven in de EU die hun BTW-nummer doorgeven behoeven geen BTW te betalen.
12.d        Bedrijven buiten de EU hoeven geen btw te betalen.
12.e        Particuliere orders moeten altijd BTW betalen.

13. Annuleringsrecht
13.a        U heeft het recht om uw bestelling te annuleren tot zeven dagen na de dag waarop u de goederen heeft ontvangen. Elk verzoek om te annuleren moet binnen deze termijn zijn ontvangen. Na 7 dagen vervalt het recht tot annuleren.
       Houdt u er echter rekening dat zodra uw bestelling verstuurd is bij annulering u verzendkosten en de kosten voor het retourneren ter uwer gunste komen. Tevens worden 20% van de waarde als handelingskosten in rekening gebracht.
13.b        Annulering wegens het gevolg van een vertraging in de verzending van uw bestelling is niet mogelijk.
13.c        Bij annuleringen zullen de verzend en retourneringskosten niet vergoed worden.

14. Retourneringsbeleid
14.a        Styropor Products is niet verantwoordelijk voor breuk tijdens het transport. Goederen worden zo goed als mogelijk zijnde verpakt en aangeboden bij een transporteur. Het risico van verzenden ligt bij de klant.
14.b        Goederen kunnen worden teruggezonden indien deze onjuist zijn. Retourneringskosten worden in dit geval betaald door Styropor Products.
14.c        Geleverde producten kunnen indien gewenst met geldige redenen binnen 14 dagen worden geretourneerd. De verzendkosten worden niet door Styropor Products vergoedt.
14.d        Opdrachten speciaal voor u gemaakt kunnen niet worden geretourneerd tenzij Styropor Products een duidelijke productie fout heeft gemaakt.
14.e        U dient redelijke maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat alle goederen die worden teruggezonden onbeschadigd blijven tijdens het transport. Mocht u niet dit niet doen, of deze op onze kosten retourneren, zullen wij u deze niet accepteren of de kosten in rekening brengen.
14.f        Het retourneren van geleverde producten dient binnen 2 weken na ontvangst te geschieden.

15. Privacybeleid
15.a        Persoonlijke informatie is privé en zal met de hoogste normen van veiligheid en vertrouwelijkheid bewaakt worden. We zullen uw persoonlijke gegevens nimmer ter beschikking stellen aan andere bedrijven voor marketing doeleinden anders dan voor eigen gebruik van Styropor Products. Wij houden uw persoonlijke gegevens uitsluitend bij voor het verwerken van uw bestelling en/of onderhouden van uw account.

16. Beeldmerkrechten
16.a        Bij het verstrekken van een opdracht voor het maken van uw logo, bedrijfsnaam, beeldmerk of andere vormen geeft u als opdrachtgever Styropor Products toestemming deze te mogen vervaardigen. Tevens geeft u ons de toestemming gemaakte foto’s van dit betreffende logo, bedrijfsnaam of beeldmerk te gebruiken voor publicatie op onze website ten behoeve van onze portfolio.
16.b        Foto’s zullen nimmer gebruikt worden voor commerciële andere doeleinden.
16.c        Eventuele claims die hieruit voorvloeien komen te alle tijden ten gunste van de opdrachtgever. Styropor Products zal nooit claims accepteren en beroept zich op bovenstaande.

17. Cookies        
17.a        De Telecommunicatiewet van 2012 wenst van een ieder die gebruik maken van elektronische communicatienetwerken (zoals internet) en gegevens (cookies) wensen op te slaan in de randapparatuur van de gebruiker, de gebruiker hierover
       duidelijke en volledige te informeren en moet van de gebruiker vooraf toestemming krijgen voor deze handeling(en). Styropor Products plaats geen ongewilde cookies op uw randapparatuur. Uitsluitend wanneer u een bestelling plaatst worden
       gegevens opgeslagen. Voor deze handeling geldt een uitzondering op de cookieregels volgens de Telecommunicatiewet.

18. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden
18.a        Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, cq aan te passen. Wij adviseren u dan ook deze voorwaarden bij het bestellen aandachtig te lezen.

19. Klachten & Geschillen
19.a        Klachten dienen altijd in eerste instantie schriftelijk ingediend worden bij Styropor Products. De Algemene Voorwaarden zijn in overeenstemming volgens het Nederlands Recht. Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit (gebruik van) deze Website en deze Algemene Voorwaarden kunnen worden voorgelegd aan een bevoegd rechter te Maastricht.